ورود/ثبت نام
تحلیل آزمون

تحلیل آزمون

تحلیل آزمون

اهمیت تحلیل آزمون و تاثیر آن در پیشرفت تراز

چیزی که بین اکثر دانش آموزان رواج دارد و مهم تلقی می شود، نتیجه خود آزمون است.به این صورت که دانش آموز،جمعه در آزمون مورد نظر شرکت می‌کند و بعد فقط نتیجه آزمون را می‌بیند و تمام.

 ولی باید این را بدانید که اصل قضیه،در واقع تحلیل آزمون است که از خود آزمون و نتیجه آن هم مهمتر است.

 دلیل اهمیت تحلیل آزمون

 هر آزمونی که شما در آن شرکت میکنید فارغ از نتیجه ای که در آن آزمون می گیرید شامل سه دسته از سوالاتی است که:

1 درست جواب دادید

2 اشتباه جواب دادید

3 نتوانستید جواب بدهید

 دسته اول(سوالاتی که درست جواب دادید)شامل سوالاتی است که ممکن است شما با یک روش حل کردید و به جواب مورد نظر رسیدید ولی طراح با روش دیگری به جواب رسیده است.در اینجا ممکن است روش طراح نسبت به روش حل شما جامع تر باشد و تعداد سوالات بیشتری را در بر بگیرد.

یا اینکه ممکن است بعضی از سوال ها با روش حلی طراح حل شود و بعضی از آنها با روش شما.

در نتیجه دانستن روش حلی طراح خالی از لطف نیست. علاوه بر این سوالاتی هستند که با وجود پاسخ درست شما ممکن است شامل نکته ای باشند که یادتان نبوده و یا تحلیل شما  از آن سوال متفاوت بوده است.

بنابراین وقتی آزمون را تحلیل می کنید و پاسخ تشریحی هر سوال را چک می کنید خیلی از این نکات را به صورت دقیق تر و مفهومی تر متوجه می شوید.

دسته دوم (سوالاتی که اشتباه جواب دادید) شامل سوالاتی است که ممکن است شما مبحث مربوط به سوال را خوانده بودید ولی به علت عدم تسلط کافی،آن سوال را غلط جواب دادید.

سوالاتی هم هستند که به خاطر اشتباه محاسباتی پاسخ غلط داده‌اید.

و در آخر سوالاتی هستند،که با وجود اینکه به مطلب مسلط بودید و اشتباه محاسباتی هم نداشتید،ولی به خاطر یک نکته انحرافی نتوانستید پاسخ درست بدهید.

 دسته سوم (سوالاتی که نتوانستید جواب بدهید) هم دسته بندی خودش را دارد.

 بعضی از این سوالات مربوط به مباحثی است که شما اصلاًنخواندید و کاملا طبیعی است که نتوانستید جواب بدهید.

سوالاتی هم هستند که با اینکه مبحث مربوط به آن سوال را خواندید ولی به علت عدم مرور و فراموشی،متاسفانه نتوانستید پاسخ بدهید.

 دانستن این طبقه‌ بندی‌ها چه کمکی به دانش آموز می کند؟ هر سوالی که در آزمون مطرح می شود نکاتی درون خودش دارد که قطعاًدر سوالهای بعد نیز تکرار خواهد شد.

حالا ممکن است این سوال و نکته آن در آزمون بعدی شما باشد و یا حتی در همان آزمون چند بار از آن نکته سوال طرح شده باشد.

در واقع نمی توانیم بگوییم که اگر نکته ای در یک آزمون در قالب سوال مطرح شده باشد، فقط مختص همان آزمون است و در آزمون های بعد مطرح نخواهد شد. به عنوان مثال مبحث تابع در ریاضی را در نظر بگیرید.وقتی سوالات چند آزمون را حل کنید متوجه یک سری نکات پرتکرار خواهید شد که به کرات از آنها سوال طرح شده و فقط روی سوال عوض شده است،در حالی که مفهوم اصلی و روش حل یکسان است.

بنابراین وقتی شما پاسخ سوال را تحلیل می کنید؛نکته مورد نظر را یاد میگیرید،با روشهای حل آن مسئله آشنا می شوید و وقتی در آینده با این گونه سوالات حالا چه در آزمون های آزمایشی و چه در کنکور رو به رو شوید خیلی راحت تر می توانید آنها را حل کنید و به پاسخ درست برسید و تراز خود را تثبیت کنید.

برای مثال دانش آموزی داشتیم که با مطالعه و آمادگی در یکی از آزمون ها شرکت کرده و نتیجه خوبی هم گرفته بود.

این دانش آموز به دلیل غرور ناشی از موفقیت در آزمون، آنگونه که باید و شاید آزمون را تحلیل نکرده بود. از قضا در آزمون دیگری که دقیقا شامل مباحث همان آزمونی بود که قبلا با موفقیت سپری کرده بود، اتفاقی که افتاد این بود که آن نتیجه‌ ای که انتظارش را داشت را نگرفت.تصور این دانش آموز بر این بود که چون آزمون قبل را با موفقیت پشت سر گذاشته است،قطعاًبه مباحث مسلط بوده و در آینده هم می‌تواند به سوالات مشابه پاسخ دهد.ولی وقتی عکس این ماجرا اتفاق افتاد،ضربه روحی بدی را متحمل شد.

با وجود اینکه نکات آزمون مشترک بوده است،دلیل این ناکامی چیست؟

دلیل آن،فراموشی مطالب به خاطر عدم تحلیل آزمون و در نتیجه آن،عدم درک کامل مطالب و نکته ها به صورت مفهومی است.شاید بتوان گفت تضمین این مسئله که شما بتوانید با گذشت زمان هنوز هم به مطالبی که قبلا خواندید مسلط باشید و از آنها استفاده کنید

1) تحلیل آزمون 

2) مرور(بحث مفصلیست که بعدها به آن خواهیم پرداخت.) است.

به همین خاطرتوصیه و تاکید ما بر این است که تحلیل آزمون را جدی بگیرید.

#تحلیل_آزمون#راهکار_پیشرفت_تراز