خلاصه نویسی زیست

خلاصه نویسی زیست

خلاصه نویسی زیست

خلاصه نویسی زیست شناسی

اول از همه باید یادتان باشد که خلاصه ترین منبع برای زیست، خود کتاب درسی است.پس این تصور که خلاصه نویسی زیست مانند خلاصه نویسی قواعد عربی یا فرمول های ریاضی و فیزیک است،اشتباه است.زیست از یک سری ریز نکات مهم تشکیل شده است که شما عملا نمی‌توانید هیچ مطلبی از آن را حذف کنید،زیرا هیچ نکته ای نسبت به دیگری اولویت ندارد و همه مطالب و شکل ها مهم هستند.بنابراین وقتی که نمی‌توانید مطلبی را حذف کنید و تصمیم گرفتید از روی کتاب خلاصه نویسی کنید،در واقع باید تمام کتاب را بنویسید،که کار بیهوده ای به نظر می‌رسد.بهتر است فرمت خلاصه نویسی را در ذهن خود از خلاصه نویسی تک درس تغییر دهید و به سمت خلاصه های ترکیبی که هم یک راه یادگیری و هم یک راه یادآوری است ببرید.برای مثال در خلاصه نویسی فصل گوارش شما احتیاج ندارید که گوارش ملخ را خلاصه نویسی کنید،ولی می‌توانید همه نکات ملخ را خلاصه نویسی کنید.به این صورت که گوارش،گردش مواد،دفع،دستگاه عصبی،چشم،دستگاه حرکتی،ایمنی،تولید مثل و ارتباط با گیاهان حشره خوار در ملخ را خلاصه نویسی کنید.با این کار می‌توانید نکات زیادی را در قالب خلاصه نویسی برای خودتان داشته باشید که اگر آنها را یادداشت نکنید ممکن است فراموش کنید.علاوه بر این وقت خود را بیهوده صرف نوشتن موارد تکراری نیز نمی‌کنید.کار دیگری که می‌توانید انجام دهید کشیدن جدول های مقایسه ‌ای بین مواردی است که نزدیک و مشابه هم هستند.مانند کشیدن جدول مقایسه از روش های انتقال مواد،یا مقایسه ریشه و ساقه و تک لپه و دولپه.این روش نیز یک ترفند خوب برای نظم دادن به ذهن شما است.همانطور که می‌دانید چون حجم مطالب برای کنکور زیاد است،نظم ذهنی  بسیار اهمیت دارد،بنابراین بهتر است راه حل ارائه شده را حتما امتحان کنید.

#خلاصه_نویسی_زیست