آیا در درس زیست درس‌نامه بخوانیم یا خیر؟

آیا در درس زیست درس‌نامه بخوانیم یا خیر؟

آیا در درس زیست درس‌نامه بخوانیم یا خیر؟

آیا در درس زیست درس‌نامه بخوانیم یا خیر؟

قبل از هر چیز باید بدانید که در درس زیست هیچ چیزی جای کتاب درسی را نمی‌گیرد.شما در درس زیست در هر سطحی که باشید،چه ضعیف باشید و چه قوی باشید،باید با کتاب ارتباط خوبی بگیرید و آن را عمیق بخوانید.در واقع باید به دفعات به کتاب مراجعه کنید و این روند باید به گونه ای باشد که اصطلاحا صفحه های کتاب شما رنگ و رو رفته شود.

درس‌نامه ها را می‌توان به دو قسمت درس‌نامه های بد و درس‌نامه های خوب یا نسبتا خوب تقسیم کرد.درس‌نامه های بد درس‌نامه هایی هستند که صرفا به صورت جزیره ای نکته نوشته اند.یعنی بدون اینکه توضیحی درباره متن کتاب بدهند،صرفا ذیل تیترهای کتاب یک سری نکات نوشته اند.این ها درس‌نامه‌های مضری هستند،زیرا چالش تست زدن را برای شما از بین می‌برند.شما در کنکور با یک سری نکات جدید رو به رو می‌شوید و پیدا کردن این نکات جدید در تست ها مستلزم مهارت هایی است که شما باید با تست زدن آن را به دست آورید.بنابراین زمانی که درس‌نامه ای نکات را به صورت حاضر و آماده برای شما ارائه میدهد،طبیعتا این چالش اتفاق نمی‌افتد.توصیه ما این است که به هیچ عنوان سراغ این درس‌نامه ها نروید.

درس‌نامه های خوب یا نسبتا خوب آن هایی هستند که مانند یک معلم مفاهیم کتاب را شرح و بسط داده اند.یعنی فرآیندهایی که در کتاب نوشته شده است را توضیح داده اند.این درس‌نامه ها تا حدی و بسته به آن دانش آموز می‌توانند مفید باشند.

چه افرادی باید درس‌نامه بخوانند؟

شاید تصور شما این باشد که دانش آموزانی که زیست آنها خوب است لازم نیست درس‌نامه بخوانند و افرادی که زیست آنها ضعیف است باید درس‌نامه بخوانند.باید گفت که این گونه نیست.در واقع شما باید آزمون و خطا بکنید و ببینید که درس‌نامه خوب خواندن چه مقدار در درس زیست شما تاثیرگذار است.باید ببینید آیا به ازای آن زمانی که برای خواندن درس‌نامه صرف می‌کنید،سود کافی و خوبی به شما می‌رسد یا خیر.در واقع این یک امر شخصی است و هر دانش آموزی باید خودش به این نتیجه برسد.

نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که بعضی از مباحث در زیست هستند که در این مباحث به همه گروه ها توصیه می‌شود که حتما درس‌نامه را بخوانند.برای مثال در زیست دوازدهم یکی از فصل هایی که توصیه می‌شود به درس‌نامه آن مراجعه کنید،فصل ۳ یعنی ژنتیک است.در کل مباحثی که مربوط به ژنتیک است حتما نیاز به درس‌نامه دارند‌.

بنابراین اگر بخواهیم یک جمع بندی داشته باشیم؛اول از همه اولویت شما باید کتاب درسی باشد.نباید کتاب را کنار بگذارید و فقط درس‌نامه  را بخوانید.دوم اینکه باید بتوانید درس‌نامه خوب را از بد تشخیص دهید،زیرا هم درس‌نامه خوب وجود دارد و هم درس‌نامه بد و به هیچ وجه نباید از درس‌نامه بد استفاده کنید.می‌توانید به فراخور سطحتان نیم نگاهی به درس‌نامه خوب داشته باشید.این مورد که چه کسانی باید درس‌نامه بخوانند نیز تابع آزمون و خطاست.ولی معمولا دانش آموزان قوی کمتر سراغ درس‌نامه می‌روند و آنهایی که یک مقدار سطحشان در زیست پایین است و جایی برای پیشرفت دارند،مراجعه بیشتری به درس‌نامه دارند و بیشتر به آنها کمک می‌کند.